De laatste actieve ondergrondse werkfronten in Nederland

In Nederlands Zuid-Limburg wordt er reeds eeuwenlang mergel uit de ondergrond gehaald om te gebruiken als bouwsteen. De Sibbergroeve nabij Valkenburg is een eeuwenoud gangenstelsel waar sinds de 15e eeuw ondergronds mergel wordt ontgonnen. De totale lengte van het gangenstelsel wordt geschat op 70km. Anno 2021 is dit de laatste ondergrondse groeve in Nederland waar nog steeds mergel wordt gebroken. In het kader van het gelijknamige boek “Mergel Gebroken“, bezocht ik samen met auteur Luck Walschot en blokbreker Arnout Sluijsmans van Mergelbouwsteen Kleijnen de laatste actieve ondergrondse werkfronten in Nederland.

De werkfronten van Mergelbouwsteen Kleijnen bevinden zich op anderhalve kilometer van de ingang op een diepte van 40m onder de grond. Tegenwoordig is er gewoon elektriciteit aan de werkfronten. De grote handzagen van vroeger zijn vervangen door elektrische kettingzagen, maar verder zijn de technieken om een blok (of stoel) te ontginnen nagenoeg dezelfde als honderden jaren geleden.

Leave a comment