Prehistorische Vuursteenmijnen Rijckholt

In het Savelsbos te Rijckholt werd reeds tijdens de prehistorie ondergronds vuursteen ontgonnen. Ze worden gedateerd op de periode van 4200 tot 2650 voor Christus. Het zijn dus neolitische vuursteenmijnen. Via diepe putten tot wel 15m diep bereikte men de vuursteenlaag. Vanuit deze verticale schachten werden kleine horizontale gangen gegraven, zover het daglicht reikte. Vervolgens maakte men even verderop een nieuwe schacht en herhaalde men het proces en ontstonden als het ware heuse gangenstelsels.

Eind jaren 60 tot beginjaren 70 werden deze neolitische vuursteenmijnen weer opengegraven en werd er een horizontale mijngalerij aangelegd dwars door de mijnkamers heen. Deze opgravingen behoren tot de grootste opgravingen van dit soort mijnen wereldwijd en zijn daarom ook een belangrijk archeologisch wereldmonument.

Dankzij de stichting die sinds kort dit uniek archeologisch monument beheert had ik de kans deze prehistorische vuursteenmijnen te bezoeken en te fotograferen.

Leave a comment