Loodmijn Grube Wohlfahrt

Grube Wohlfahrt is een ondergrondse loodmijn gelegen in de vulkaneifel te Duitsland nabij Hellental in het plaatsje Rescheid. Het is een zeer oude mijn die omstreeks 1600 in gebruik werd genomen en ontgonnen tot in de jaren 40 van vorige eeuw.  De ingang van de mijn is gelegen aan de voet van de helling, zo’n 50m onder het aardoppervlak. De loodmijn bestaat uit een zeer lange rechte gang van 800m lengte die volledig volgestroomd is van roestbruine modder en water. Her en der bevinden zich enkele zijgangen, maar deze komen steeds weer in een lus op de hoofdgang uit. Slechts een klein deel van de mijn is toegankelijk dankzij een aangelegd pad. De foto hierboven is gemaakt aan het einde van het pad. De groeve loopt nog ongeveer een halve kilometer rechtdoor. Verdoken onder het water en de modder bevinden zich een aantal volgestroomde schachten van verschillende honderden meters diep, die ooit toegang gaven naar lager gelegen etages.

De mijn is sinds 1992 deels toegankelijk en opengesteld voor het publiek in de vorm van rondleidingen. De loodmijn vormt met 16.000 bezoekers per jaar dan ook een belangrijke toeristische trekpleister in de regio. Om het toegankelijke gebied uit te breiden worden er regelmatig vrijwilligersdagen georganiseerd waarbij men de handen uit de mouwen steekt en het pad verlengd wordt.  Via een kameraad wiens ouders vlakbij wonen kwamen we op het idee om ook naar zo’n vrijwilligersdag te gaan. Helaas vergisten we ons van datum en stonden we de dag nadien al vroeg in de ochtend voor een gesloten mijn.  Gelukkig was er nog iemand van de organisatie aanwezig die zo vriendelijk was ons mee ondergronds te nemen, zodat we toch niet voor niets naar daar gereden waren.

 

 

Leave a comment