Cemetery of the insane

Het Limburgse dorpje Rekem was in de 20e eeuw gekend omwille van het “rijkskrankzinnigengesticht”. Het oude kasteel van Rekem werd in 1921 omgevormd tot psychiatrisch hospitaal en vormde het onderkomen voor talloze “geestgestoorden” die hier vaak hun hele leven werden weggestopt, zonder contact met hun familie. Wanneer de patiënten kwamen te overlijden moest het psychiatrisch ziekenhuis dus zelf de begrafenis regelen en zo ontstond deze begraafplaats voor “geestgestoorden”. Tussen 1921 en 1981 werden hier 1170 mensen begraven.

De begraafplaats ligt aan de rand van een naaldbos en in overleg met natuurorganisaties wordt er bewust gekozen om deze gecontroleerd te laten verwilderen. Het heidelandschap heeft inmiddels het kerkhof overgenomen en vormt een heus paradijs voor muggen en andere insecten.

In 2019 raakte de begraafplaats helaas ernstig beschadigd door een zware storm.

Leave a comment