Grotwoningen

Village Troglodyte

Deze grotwoningen oftewel troglodytes zoals de Franse ze noemen, dateren uit de 18e eeuw. Ze werden vervaardigd door de blokbrekers die in de nabij gelegen groeves werkzaam waren. Door de jaren heen heeft men de traditie kunnen voortzetten en zijn de grotwoningen tot op de dag van vandaag nog steeds bewoond en in gebruik als atelier voor kunstenaars.

Recently updated portfolios