Carrières de Guerre

De grote oorlog

Tijdens de eerste wereld-oorlog werden verscheidene groeves in Frankrijk gebruikt als 'abri' door zowel Franse als Duitse soldaten. De oorlog mondde al snel uit in een loopgravenstelling over de gehele lengte van het front. Jarenlang lagen beide legers op een zeer korte afstand van elkaar, zonder dat frontlinie zich verplaatste. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige groeves om de gelegerde troepen in onder te brengen.  Zo werden er vrij primitieve slaapzalen voor de soldaten geïmproviseerd. In een aantal groeves vinden we vandaag de dag nog steeds de sporen van 100 jaar geleden.

De Commandoposten

De slaapvertrekken van de officiers waren natuurlijk wat luxueuzer dan die van de gewone soldaten. Meestal bevond er zich ook een commandopost in de nabijheid van de officiers verblijven. Vaak werden lokale blokbrekers en ambachtslui ingeschakeld om deze commandoposten op te bouwen. Onderstaande commandopost is een mooi voorbeeld van hoe de ambachtslui zelfs in tijde van oorlog trots op hun werk waren en het niet nalieten om decoraties aan te brengen.

Ondergrondse kapellen

Ook in tijden van oorlog werd er belang gehecht aan de zondagsmis en andere katholieke feestdagen. Zowel de Franse als de Duitse troepen vervaardigden in een aantal groeves waar de soldaten langtijdig verbleven een kapel.

0
0
0

Sculpturen en Opschriften

Op verschillende plaatsen werden er door soldaten vaak sculpturen en opschriften aangebracht, die ons vandaag de dag herinneren aan hun langdurig verblijf in de groeves.

Achtergebleven munitie

Op sommige locaties die ik bezocht heb vonden we, 100 jaar na de oorlog, nog steeds achtergebleven granaten en obussen. Door de tand des tijds zijn ze zeer onstabiel geworden en levensgevaarlijk .

Recently updated portfolios